Ochrona danych osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest P.H.U.P „ADART” Zakład Produkcyjny Kopert, z siedzibą: ul. Bazarowa 1, 30-742 Kraków, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6781834713.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,

• w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody.

• w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego)

• w celu zatrudniania pracowników i prowadzenia procesów rekrutacji

• w celu odpowiedzi na pytania kierowane do nas za pomocą formularza kontaktowego

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane

• przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

• na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

• w przypadku danych podawanych poprzez formularz na stronie www, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż 30 dni

• a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowane strony internetowej, wysyłka newslettera, świadczenie usług księgowych, obsługa serwisowa naszych systemów informatycznych

Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).